Професионално почистване"Bonsai"  предлага комплексно почистване на административни сгради, хотели и офиси:

-основно почистване;
-поддръжка на чистотата;
-специализирано почистване.

Услугите се осъществяват със  специализирана почистваща техника от високо квалифициран персонал, като "Bonsai"  Ltd   осигурява всички необходими  професионални препарати и консумативи.