Проектиране

Проектиране

Добрият проект за озеленяване е съществено условие за перфектен краен резултат. Обикновено проектната документация включва идеен, трасировъчен, дендрологичен проекти, както и вертикално планиране и/или схема за отводняване. Всички тези елементи са в помощ на изпълнението на проекта.

Фирмата извършва проектиране на:
-дворни градини
-кътове за отдих
-тераси
-пространства около хотели, ресторанти, заведения
-площадни пространства
-декоративни настилки
-водни ефекти
-скални кътове и алпинеуми